Duyurular
Haberler

Amaçlar:

Üniversitemiz bünyesinde gerek yerel anlamda Edirne ve çevresinin gerekse ulusal tarihimizin öğrenilmesi, tarih bilinci ve sevgisinin kazandırılması ana hedefimizdir.Bu kapsamda toplumumuzun hafızasını canlandırma ve toplumsal kimliğini hatırlatma,geçmiş ile gelecek arasında daha sağlıklı köprüler kurma konularında katkı sağlamak yine hedeflerimşz arasındadır.

Faaliyetler:

Tarih alanında uzman akademisyen ve araştırmacı yazarları davet ederek, konferanslar veya tarih söyleşileri düzenlenecek.

Gündeme ilişkin popüler tarih konularında paneller yapılacak.

Tarihi konularda sergi, tiyatro ve temsiller icra edilecek.

Edirne’nin fethi, Balkan Savaşları, Çanakkale Savaşları gibi bölgesel önemli günlerde kutlama, tören, gezi vs. düzenlenecek.

Etkinlikler
...