Sayfa Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur MORKOÇ

Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1555
TÜ E-Posta : aysenurmorkoc@trakya.edu.tr